Servicii

Serviciile noastre

Serviciile Millennium Assistance

SERVICII DE COLECTARE A DEBITELOR RESTANTE

Serviciile de colectare a debitelor restante sunt efectuate prin contactarea și deplasarea la sediile debitorilor sau în spațiile în care se identifică bunurile, fără contactarea telefonică a debitorului.

Contactul cu debitorul se realizează în maximum 48 de ore de la primirea mandatului şi a documentelor din care rezultă debitul restant.

SERVICII DE RECUPERARE AUTOVEHICULE ȘI ECHIPAMENTE

Recuperăm autovehicule și echipamente finanțate de către societățile de leasing și neachitate de către utilizatori: atât amiabil, prin încheierea unui proces verbal între compania noastră și utilizator, cât și prin intermediul executării silite.

SERVICII DE COLECTARE DEBITE RESTANTE DUPĂ RECUPERAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR

Colectăm sumele rămase neachitate după recuperarea bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing, prin contactarea debitorilor și negocierea cu aceștia a termenelor de plată, conform mandatului primit de la creditor. Dacă nu se obțin rezultatele dorite, prin colectarea amiabilă, se va trece la executarea silită a debitorului.

SERVICII DE VERIFICARE A CLIENȚILOR CARE SOLICITĂ FINANȚAREA

Întocmim rapoarte de vizită ale clienților care solicită finanțare, la cererea partenerilor noștri și a departamentelor de risc. Raportul se realizează în teren, prin identificarea reprezentanților clientului, a bunurilor mobile și imobile deținute, precum și a surselor de venit ale clientului (contracte, lucrări etc). După ce raportul a fost încheiat, se va face o recomandare de finanțare.

SERVICII DE OPERARE ÎN RNPM

Datorită unei echipe de colaboratori profesioniști, rezolvăm rapid orice solicitare de operare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM): înscrieri, stingeri, modificări, verificări etc.

SERVICII DE GESTIONARE A DOSARELOR DE INSOLVENȚĂ

Cu ajutorul avocaților colaboratori și al aplicației de management al dosarelor oferim un serviciu de gestionare a clienților din portofoliul partenerilor aflați în diverse proceduri judiciare, inclusiv insolvență;

Furnizarea unui astfel de serviciu constă în:

 • verificarea zilnică a portofoliului de clienți ai partenerului, pentru identificarea acelor clienți cărora le sunt deschise proceduri de insolvență
 • redactarea cererilor privind deschiderea procedurii sau de înscriere la masa credală
 • gestionarea dosarului de insolvență până la finalizarea acestuia.

SERVICII PRIVIND NOTIFICAREA CLIENȚILOR DEBITORI

Redactăm și expediem notificarea de plată către debitorii care refuză achitarea debitelor sau predarea bunurilor. Demersurile necesare sunt efectuate prin intermediul executorului judecătoresc sau al cabinetelor de avocatură (cu dovadă de comunicare în ambele situații), la solicitarea partenerilor noștri.

SERVICII DE EXTERNALIZARE A PROCESULUI PRIVIND MAXIMIZAREA CAPITALURILOR

Blocajele juridice şi birocratice pot fi soluţionate pozitiv dacă sunt abordate corect, în timp util:

 • Propunem forme şi solutii alternative;
 • Reducem riscurile şi costurile, îmbunătăţind capitalurile partenerilor noştri;
 • Oferim confortul unui singur punct de suport, prin gama larga de servicii oferite;
 • Analizăm complex strategiile juridice şi prezentăm concluziile şi rezultatele;
 • Evaluăm toate detaliile importante şi asigurăm toate micile aspecte ce pot apărea in activitatea partenerilor.

Litigii Comerciale / Colectari Creanţe

 • Propunem specialişti cu expertiză in diferite sectoare economice;
 • Asigurăm suport la preluarea fiecarui caz şi crearea opţiunilor strategice până la soluţionarea dosarului;
 • Analizăm complex strategiile juridice şi prezentăm concluziile şi rezultatele;
 • Cercetarea este o activitate consumatoare de timp în detrimentul unor acţiuni importante, asfel că serviciile noastre și soluțiile oferite vin în întâmpinarea nevoilor partenerilor noștri;
 • Verificăm și monitorizăm constant fiecare modificare legislativă;
 • Realizăm rapoarte concise prin mijloacele logistice adaptate fiecarui partener, atât la nivel general, cât și pentru fiecare caz în parte, privind acțiunile executate;
 • Analizăm şansele de câştig, stabilim strategia, procedurile şi calculam costurile întregului proces;
 • Asigurăm si monitorizăm toate etapele incepând cu recuperarea amiabilă, mediere, procedura judecătorească, executare şi insolvenţă;